Aan de telefoon was de makelaar erg vriendelijk geweest. Maar zijn
boodschap overschaduwde deze indruk: ‘Dat hij helaas te laat was, want
dat het appartement die ochtend al verhuurd was aan iemand anders.’

Achterdocht kan beperkingen hebben. Het heeft nog meer voordelen.

Toen de jongen me over zijn vergeefse huurpoging vertelde, kon ik
niet geloven dat het pand zo snel verhuurd was. Ook dacht ik:
‘Misschien heeft hij zich met zijn gebrekkige Nederlands niet goed
uitgedrukt. Stel dat hij de vastgoedmakelaar niet goed heeft begrepen.’

Ik heb meteen naar dezelfde man gebeld. Ik belde zonder zwaar
accent. En met zinnen die er, doorgaans, ook grammaticaal mogen staan.

‘Zegt u maar wanneer u het appartement kunt komen bezichtigen’, antwoordde hij opgetogen.

Nog diezelfde namiddag ging ik, alleen, het pandje bezichtigen, en
nam er een optie op. Ik vertelde de makelaar dat de plek niet voor mij
was bestemd. Ook legde ik hem het andere telefoontje voor, en zijn
antwoord: ‘Jammer, maar het is zojuist verhuurd.’

Daarop lachte de makelaar gemoedelijk. In de sector zegt men tegen
klanten die Nederlands spreken met exotisch accent al bij voorbaat dat
het pand niet meer beschikbaar is, verduidelijkte hij, en met een blik
die naar samenzwering stonk, vervolgde hij: ‘U weet wel. Vreemdelingen.
Niets dan problemen.’