20 September 2021

**

Uitgever / Publisher: Atlas Contact

**

MINJAN

**

‘Mijn orthodox-joodse ontmoetingen na Mazzel tov’

**

Margot Vanderstraeten heeft met Mazzel tov een gevoelige snaar geraakt: niet alleen werd het boek een internationale bestseller, het leidde ook tot bijzondere nieuwe ontmoetingen binnen de orthodox-joodse gemeenschap. 

**

Zo zijn er chef-kok Moshi van het beroemde Hoffy’s in Antwerpen, die iedereen die daarom vraagt graag uitleg geeft over de joods-culinaire traditie en het chassidische leven; Dan Z. een buitenbeentje met een humorvolle blik die al decennialang als enige de chassidische gemeenschap mag fotograferen; Esther, met wie Margot redetwist over de ultra-orthodox religieuze opvoeding en scholing. 

**

Minjan, Mijn orthodox-joodse ontmoetingen na Mazzel tov, Margot Vanderstraeten