MINJAN

Margot Vanderstraeten

Margot Vanderstraeten heeft met Mazzel tov een gevoelige snaar geraakt. Niet alleen werd het boek een internationale bestseller, het boek leidde ook tot bijzondere nieuwe ontmoetingen binnen de orthodox-Joodse gemeenschap. Zo is er chef-kok Mosje van het beroemde Hoffy’s in Antwerpen, die iedereen die daarom vraagt graag uitleg geeft over Joods-culinaire tradities en het chassidische leven; er is fotograaf Dan die met zijn scherpe, humorvolle blik als enige de chassidische gemeenschap van binnenuit mag fotograferen; er is Esther, de eigenzinnige, eveneens chassidische mame die de noodzaak van taboes verdedigt en met Margot redetwist over de ultraorthodoxe opvoeding en scholing.

In Minjan is Margot Vanderstraeten op haar best: nu eens ernstig, dan weer lichtvoetig tot ironisch maar altijd met oprechte interesse zoekt zij, op haar eigen niet-godsdienstige manier, verbinding met buren die nabij een zo ander leven leiden.

304 p.

Publicatiedatum: 20/09/2021.

ISBN: 978-90-4504-389-0

E-book: 978-90-4504-390-6

 

 

Na publicatie op 20/09/2021