De nationale regering worstelt hier met precies het omgekeerde
probleem. Het overgrote deel van de bevolking is jonger dan dertig. De
meesten daarvan zijn ongeschoold. Ook zijn ze arm. En ongeletterd. Die
factoren tezamen maken de vicieuze cirkel rond: ze verwekken al heel
jong zelf kinderen.

Toch hebben velen van hen een televisie.

En met een beetje geluk ook elektriciteit.

Hun verknochtheid aan de buis heeft de regering op een originele oplossing voor haar geboortecijferprobleem gebracht.

U moet weten. Het onderwerp seksualiteit ligt hier nogal gevoelig.
Anticonceptie is een woord waar behoedzaam omheen wordt gestapt, als
ware het een gebruikt condoom dat op het strand ligt. Schoenen van het
merk Crocs, die plastic stappers die elke seksuele appetijt als vanzelf
de kop indrukken, hebben deze contreien nog niet betreden.

Er moest dus naar een ander adequaat voorbehoedsmiddel worden gezocht.

Zo komt het dat de overheid, in haar gloednieuwe
voorlichtingscampagne, koppels stimuleert om ‘s avonds zoveel mogelijk
voor de buis te hangen.

Want wie tv kijkt, heeft geen zin in seks.

Jammer voor onze bevolkingspiramide dat de elektriciteit in Tervuren slechts eenmalig, en dan nog tijdens de dag is uitgevallen.

Al is Electrabel, sinds het in Franse handen is, natuurlijk voor allerlei standjes te vinden.