Gij zult geen dt-fouten maken

Gij zult geen dt-fouten maken

Enkele bedenkingen bij de kwelling van spelling, naar aanleiding van Het Groot Dictee van de Nederlandse Taal

In 2003 won ik, in het pluche van de Eerste Kamer in Den Haag, als Vlaamse prominente het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Volgens Wikipedia maakte ik  in deze spellingswedstrijd, die zowel spannend als plezierig was, achttien fouten. Dat is goed mogelijk. Ik weet het niet meer. Ik weet wél nog dat een van m’n fouten een grove schending van de dt-regels betrof. Toen ik na afloop van het Dictee een microfoon onder de neus geduwd kreeg, gaf ik dan ook lachend uitdrukking aan het onbegrijpelijke: hoe was het mogelijk dat ik, schrijver van beroep, in een – weliswaar gewiekst opgestelde – dt-valkuil was getrapt.


Lees Verder

Opinie: Laten we, naast het Groot Dictee der Nederlandse Taal, nog een groter bilateraal taalfestijn organiseren.

In 2003 won ik als Vlaamse prominente het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Volgens Wikipedia maakte ik in deze spellingswedstrijd achttien fouten. Ik weet dat niet meer. Ik weet wél nog dat een van m’n fouten een schending van de dt-regels betrof. Toen ik na afloop van het Dictee een microfoon onder de neus geduwd kreeg, gaf ik dan ook lachend uitdrukking aan het onbegrijpelijke: hoe was het mogelijk dat ik, schrijver van beroep, in een dt-valkuil was getrapt.

Eenmaal thuis werd me snel duidelijk dat ik een gevoelige snaar had geraakt. ‘Dat je een dt-fout maakt, tot daaraan toe. Maar dat je zo’n flater ook nog eens bekent voor de Vlaamse en de Nederlandse camera?’


Lees Verder

Ministerie van gastronomie

Ministerie van gastronomie Het is onbegrijpelijk dat België niet kan wat Scandinavië kan In De Morgen Magazine van afgelopen weekend sprak de talentrijke jonge West-Vlaamse chef Kobe Desramaults over zijn passie en over de bewuste keuzes die hij maakt om die passie in goede banen te sturen. Aan het eind […]


Lees Verder

Het al te flauwe excuusbriefje van Sien Eggers

Want dat de caissières in deze supermarkt – die niet tot een keten behoort, maar een familiezaak is – racistisch zijn. En of ik dat dan nog nooit heb opgemerkt?Wat?”Dat de caissières weigeren om klanten van zichtbaar vreemde origine aan te kijken. Dat ze erg hun best doen om ons te negeren, behalve als het om onze handtas gaat: aan vrouwen zoals ik vragen ze systematisch om die te openen, ter controle op gestolen waren. Sommige caissières nemen het geld dat ik hen overhandig gewoon niet aan, weet je dat? Ze wachten tot ik het heb neergelegd. Ze willen mijn hand niet aanraken.


Lees Verder

Margot Vanderstraeten over de geestverruimende functie van het geschreven woord

Margot Vanderstraeten is schrijfster en freelancejournaliste.

Ze is columniste voor deze krant.

De onlangs overleden Nederlandse journalist Michaël Zeeman was een
ziekelijke lezer. Hij is niet aan zijn ziekte gestorven. Het is zijn ziekte,
die permanente passie voor het geschreven woord, die hem talrijke levens
heeft doen leven. En hem rijker dan rijk heeft gemaakt.

Zeeman maakte van zijn passie zijn beroep. Dat is niet iedereen gegeven.
Gelukkig heeft ook niet elke lezer die ambitie.


Lees Verder

Mind the gap

voor wie het nog niet weet: Mindfulness is een wetenschappelijk ondersteunde leer- en levensmethode die in Vlaanderen enkele jaren geleden door psychiater Edel Maex werd geïntroduceerd, die gebaseerd is op Oosterse meditatietechnieken en is aangepast aan de specifieke context van onze Westerse cultuur. De methode spitst zich toe op het zogenaamde ‘bewuste handelen’ en richt zich voornamelijk op de uitdagingen van het hedendaagse leven: de aanpak van stress, depressie en angst.


Lees Verder

Dus frieten worden van aardappelen gemaakt?

Dezelfde dag dat de Nederlanders in de krant om de landelijke verrijzenis van hun koeien smeekten: een meisje van vijf op bezoek. Belgische nationaliteit. Niet-stedelijk. Ik zeg haar dat we samen frieten gaan maken. Ik neem een zestal dikke aardappelen en begin te jassen. Ze is op een omgekeerd wijnkistje geklommen om te kunnen kijken. Wat ze ziet, stelt haar diep teleur: “Ik dacht dat we frieten gingen maken, geen aardappelen!” Pas toen de frieten gesneden en – tweemaal! – gebakken waren, geloofde ze het. Frieten zijn gebakken aardappelstaafjes.


Lees Verder

Er zit een scheur in de hiv-ethiek

Seks, seksualiteit en ethiek zijn niet de grootste minnaars, en hoeven dat ook niet te zijn. Wat op seksueel vlak ethisch is voor de ene, is dat voor de ander misschien – en gelukkig maar – helemaal niet. Iedereen mag zijn eigen seksuele fantasieën koesteren, en naar die koesteringen leven. Op één voorwaarde: dat het volgens wederzijdse afspraak en met wederzijdse instemming gebeurt. Daar blijkt in geval van een hiv-besmetting alvast een schoentje te wringen. Want: hoe expliciet moet die afspraak worden gemaakt?


Lees Verder

Geen beest in A

In dezelfde week dat Antwerpen bekendmaakt dat de lente en de zomer in het teken van de dieren staan én de zoo van start gaat met uitbreidingswerken, werd het parlementaire verbod ingevoerd om dieren in de winkel nog langer in een kooi tentoon te stellen.


Lees Verder

Wil het mannetje zonder scrotum opstaan?

Niet dus. In de Verenigde Staten, het land dat mijn inbox elke dag bestookt met close-ups van de meest merkwaardige genitaliën, wordt het kinderboek The Higher Power of Lucky door talrijke scholen, bibliotheken en ouders verbannen omdat de schrijfster het in haar hoofd heeft gehaald om, al op de eerste pagina, een hond door een slang in zijn “scrotum” te laten bijten! Ik hoef geen ballen te hebben om me in te beelden dat zo’n beet pijn kan doen.


Lees Verder

Een ongelukkig Nieuwjaar – verschenen als opiniestuk in De Morgen op 31 dec 2006 en 1 januari 2007

Wij leven in een maatschappij waarin we gedoemd zijn om gelukkig te zijn en om, als we niet gelukkig zijn, op zijn minst voor te wenden dat we het zijn. Er rust een dwang op succes. Wie er niet in slaagt om ‘in zichzelf te geloven’, om zoals Dixie Dansercoer “van elke tegenslag een uitdaging te maken”, om met de glimlach door het succesvolle en gezonde leven (werk, relatie, maatschappij) te gaan, draagt zelf de schuld van die ‘mislukking’, moet zich daarvoor schamen en wordt ‘door de gelukkige massa’ gediscrimineerd. De ongelukkige mag niet zijn wie hij is.


Lees Verder

Mens insana in corpore sano

Eén: uit de verkiezingsresultaten lees ik, ondanks het heugelijke resultaat in onder meer mijn Antwerpen, dat er onder de Vlamingen nog altijd veel ontevredenheid, frustratie en zelfs wanhoop heerst. Twee: ik zag de Panorama-uitzending over familiedrama’s in Vlaanderen waarin onder meer strafpleiter Jef Vermassen aangeeft dat de traditionele, sociale netwerken (familie en buren) weggevallen zijn, wat de kans op eenzaamheid veel groter maakt. Drie: de prestatiegerichtheid van onze maatschappij deelt de wereld in winners en losers op. Wie uit de boot valt, botst tegen zijn eigen hoofd op.


Lees Verder

Twee voor taal

De afgelopen weken is de kennis van het Nederlands van onze koning royaal gehekeld. Het is nog maar de vraag of de kennis van het Nederlands van onze vorst zoveel slechter is dan dat van Leterme en vele Vlaamse medeburgers. Als koning Albert het Nederlandse woord neemt, spreekt hij, weliswaar met een Frans accent waarin de g en de ch als k klinken, (eerwaarde landkenoten’) tenminste nog Algemeen Nederlands.


Lees Verder

Is de vrouw wel intelligent?

Die zin en dus de opvatting dat de vrouw slechts in staat is om literatuur van een triviaal echelon ‘te baren’ is nog maar dik vijftig jaar oud. In die halve eeuw is er gelukkig een en ander veranderd. Een dergelijke expliciet seksistische uitspraak zou vandaag, in onze ‘geëmancipeerde’ contreien althans, op verontwaardigde reacties van vrouwen én mannen kunnen rekenen.


Lees Verder

De televisie is een hunkerend mannetje

Afgelopen zaterdag kon u in Zeno een interview lezen met Wouter Vandenhaute, Bart Depauw, Tom Lenaerts, de drie heren van Woestijnvis. In dat interview zegt Vandenhaute ‘dat een op de twee van onze werknemers een vrouw is’. Met die uitspraak wil hij aangeven dat het exclusieve waterdier wel degelijk tweeslachtig is. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt mij niet. Ik kan Vandenhautens uitspraak niet ‘als gelezen en goedgekeurd’ naast me neerleggen.


Lees Verder