De betrokken personen en instanties zou hij met naam en toenaam
vermelden. Kwestie van de verantwoordelijken het podium te geven dat ze
verdienen. En ook voor chauffeurs in de file is het prettig om te weten
wie het bevel gaf om die putjes in de weg tijdens het spitsuur, en
bijvoorbeeld niet ‘s nachts, te vullen.

Vervolgens zou hij uitvlooien of de uitvoering van de werken wordt
opgevolgd. Door wie die werken worden opgevolgd, en wat de gevolgen in
geval van tekortkoming en/of niet-naleving zijn. Ook de namen van deze
betrokken personen en bedrijven zou hij met plezier noemen.

Dat is niet alles.

Aansluitend zou hij berekenen hoeveel kilometers file de werken
veroorzaken. Hoe lang die file duurt, en wat daarvan de kosten
economisch, ecologisch en maatschappelijk zijn.

Hij zou wekelijks naspeuren welk beton- en asfaltbedrijf de werken
uitvoert. Hoe lang deze bedrijven over de uitvoering doen. Hoe duurzaam
het geasfalteerde resultaat is.

Hij zou stalen van asfalt met elkaar vergelijken. En nagaan of de
daadwerkelijke samenstelling van het asfalt overeenstemt met de
samenstelling waarmee het bedrijf de aanbesteding heeft gewonnen.

Wat de betonbonzen aan de werken verdienen, zou hij natuurlijk evenzeer vermelden.

Hij zou, behalve een gevreesde, ook een veel gelezen journalist zijn, meent hij.

En echt niet alleen omdat lezen een favoriete bezigheid tijdens het filerijden is.